Ο Ανδρέας Μούκιος είναι μέλος της Hellenic Financial Planners Association και ένας από τους 30 (μόνο) Έλληνες πιστοποιημένους Χρηματο-ασφαλιστικούς συμβούλους, Financial Planners, με πιστοποίηση από την EFICERT, τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα πιστοποίησης σε χρηματο-ασφαλιστικά θέματα στην Ευρώπη!

Στους πιστοποιημένους Χρηματο-ασφαλιστικούς συμβούλους, Financial Planners της EFICERT, παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, καλύπτοντας τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα στον κλάδο τους.

Ο ρόλος ενός Financial Planner είναι σημαντικός, ιδιαίτερα στη σημερινή ελληνική κοινωνία, διότι μπορούν ως «αρχιτέκτονες» του ασφαλιστικού και επενδυτικού χώρου να βοηθήσουν ουσιαστικά τους πολίτες στην κάλυψη των χρηματο-ασφαλιστικών τους αναγκών, με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας.