• Πιστοποίηση Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (1998)
  • Member of MDRT (2010)
  • LIMRA International Quality Award (2010)
  • Πιστοποίηση Πράκτορα (Broker) από το Υπουργείο Ανάπτυξης (2011)
  • Μέλοςτης HFPA (Hellenic Financial Planners Association) (2011)
  • Πιστοποίηση Financial Planner από ACHMEA ACADEMY (2011-2012)
  • Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση Financial Planner από EFICERT (2014)